Писмен въпрос E-1947/10, зададен от Carl Haglund (ALDE) на Комисията. Помощта за пчеларството