Nařízení Komise (ES) č. 1187/2007 ze dne 10. října 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 1. do 5. října 2007