Регламент (ЕС) № 559/2010 на Комисията от 24 юни 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци