Zadeva C-48/14: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 12. februarja 2015  – Evropski parlament/Svet Evropske unije (Ničnostna tožba — Direktiva 2013/51/Euratom — Izbira pravne podlage — Pogodba ESAE — Člena 31 AE in 32 AE — Pogodba DEU — Člen 192(1) PDEU — Varovanje človekovega zdravja — Radioaktivne snovi v vodi, namenjeni za porabo človeka — Pravna varnost — Lojalno sodelovanje med institucijami)