Cauza C-48/14: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 12 februarie 2015 – Parlamentul European/Consiliul Uniunii Europene (Acțiune în anulare — Directiva 2013/51/Euratom — Alegerea temeiului juridic — Tratatul CEEA — Articolele 31 EA și 32 EA — Tratatul FUE — Articolul 192 alineatul (1) TFUE — Protecția sănătății persoanelor — Substanțe radioactive din apa destinată consumului uman — Securitate juridică — Cooperare loială între instituții)