Zaak C-48/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 12 februari 2015 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie (Beroep tot nietigverklaring — Richtlijn 2013/51/Euratom — Keuze van de rechtsgrondslag — EGA-Verdrag — Artikelen 31 EA en 32 EA — VWEU — Artikel 192, lid 1, VWEU — Bescherming van de gezondheid van personen — Radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water — Rechtszekerheid — Loyale samenwerking tussen de instellingen)