Byla C-48/14: 2015 m. vasario 12 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Parlamentas/Europos Sąjungos Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Direktyva 2013/51/Euratomas — Teisinio pagrindo pasirinkimas — EAEB sutartis — AE 31 ir 32 straipsniai — Sutartis dėl ESV — SESV 192 straipsnio 1 dalis — Žmonių sveikatos apsauga — Žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančios radioaktyviosios medžiagos — Teisinis saugumas — Institucijų lojalus bendradarbiavimas)