Asia C-48/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 12.2.2015 – Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne — Direktiivi 2013/51/Euratom — Oikeudellisen perustan valinta — Euratomin perustamissopimus — EA 31 ja EA 32 artikla — Sopimus Euroopan unionin toiminnasta — SEUT 192 artiklan 1 kohta — Ihmisten terveyden suojeleminen — Ihmisten käyttöön tarkoitetussa vedessä olevat radioaktiiviset aineet — Oikeusvarmuus — Toimielinten välinen vilpitön yhteistyö)