Писмен въпрос E-2841/07 зададен от Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE) на Комисията. Присъствие на лекари на пътническите кораби