Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/780 на Комисията от 19 май 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Народна демократична република Корея (ОВ L 131, 20.5.2016 г.) C/2016/3638