Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/139 на Комисията от 27 януари 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин