Доклад относно годишните отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Колежа