Писмен въпрос E-006382/11 Angelika Werthmann (NI) до Комисията. Процент на безработицата в Европейския съюз