Покана за представяне на предложения — EACEA/06/12 — Програма „Младежта в действие“ — Действие 3.2 — „Младежта в света“ : сътрудничество със страни, различни от съседните на Европейския съюз