Регламент (ЕО) № 1207/2006 на Комисията от 9 август 2006 година за определяне, за 2006—2007 пазарна година, на изкупната цена, която да се прилага от агенциите за държане на склад за непреработенио сушено грозде и непреработени сушени смокини$