Писмен въпрос E-5582/06 зададен от Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE) и Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) на Съвета. Политическата партия PNVD (Партия на братската любов, свободата и многообразието)