Писмен въпрос E-010584/11 Oreste Rossi (EFD) до Комисията. Биогориво, извлечено от портокали чрез използване на микровълни