Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 1,00 % на 1 юли 2009 година — Обменен курс на еврото