Решение за изпълнение (ЕС) 2016/160 на Комисията от 5 февруари 2016 година за одобряване на ефективните външни светлини с използване на светодиоди на Toyota Motor Europe като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)