Регламент (ЕС) № 591/2010 на Комисията от 5 юли 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци