Писмен въпрос E-1011/08 зададен от Alyn Smith (Verts/ALE) на Комисията. Енергийните етикети за домашни електроуреди