/* */

Писмен въпрос E-3426/10, зададен от Oreste Rossi (EFD) на Комисията. Задълбочаване на хаоса в Гърция