Заключение на генералния адвокат Reischl представено на25 март 1981 г. # Maria Salonia срещу Giorgio Poidomani и Franca Giglio, вдовицата Baglieri. # Искане за преюдициално заключение: Tribunale civile e penale di Ragusa - Италия. # Конкуренция. # Дело 126/80. Salonia TITJUR