Писмен въпрос E-4550/06, зададен от Gerardo Galeote (PPE-DE) на Съвета. Suspension of the European Summit of EU Housing Ministers in Barcelona