Дело T-51/07: Иск, предявен на 22 февруари 2007 г. — Agrar-Invest-Tatschl/Комисия