Писмен въпрос E-6606/10 Alan Kelly (S&D) до Комисията. Пенсии и правото на ЕС