PROPCELEX Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 18/2005 oт 8 февруари 2005 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП