Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския Парламент - Специален административен район (сар) Хонконг: годишен доклад за 2007 г.