TITJUR Lidl Belgium Заключение на генералния адвокат Sharpston представено на14 февруари 2008 г. # Lidl Belgium GmbH & Co. KG срещу Finanzamt Heilbronn. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Свобода на установяване - Пряко данъчно облагане - Признаване на загубите, понесени от намиращ се в една държава-членка постоянен обект, който принадлежи на дружество със седалище в друга-държава-членка. # Дело C-414/06.