Писмен въпрос E-6060/08 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Прекратяване на помощта за Индия