Решение 2012/700/ОВППС на Съвета от 13 ноември 2012 година в рамките на Европейската стратегия за сигурност в подкрепа на изпълнението на Плана за действие от Картахена за 2010—2014 г., приет от държавите — страни по Конвенцията от 1997 г. за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване