Писмен въпрос P-1580/10, зададен от Emine Bozkurt (S&D) на Комисията. Влизане в сила на хомофобски закон в Литва