Писмен въпрос E-005933/11 Niki Tzavela (EFD) до Комисията. Германия и ядрената енергия