Писмен въпрос E-4219/10 Proinsias De Rossa (S&D) до Комисията. Такси за анулиране на хотелски резервации