Писмен въпрос E-001634/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) до Комисията. Европа изостава по отношение на слънчевата енергия