Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 130, 09 czerwiec 2009