Odločba Komisije z dne 26. januarja 1998 o spremembi Odločbe 97/467/ES o sestavi začasnih seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih države članice dovolijo uvoz kunčjega mesa in mesa gojene divjadiBesedilo velja za EGP