98/103/EG: Beschikking van de Commissie van 26 januari 1998 houdende wijziging van Beschikking 97/467/EG van de Commissie tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (Voor de EER relevante tekst)