Решение на Комисията от 26 януари 1998 година за изменение на Решение 97/467/EО относно определяне на временен списък на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на заешко месо и месо от дивеч, отглеждан във фермитекст от значение за ЕИП.$