Lieta C-797/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. oktobrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – B-GmbH/Finanzamt D