Дело C-797/19: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhofs (Германия), постъпило на 24 октомври 2019 г. B-GmbH/Finanzamt D