Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/418 van de Commissie van 18 maart 2016 inzake de overeenstemming van de voor 2016 meegedeelde eenheidstarieven voor heffingszones met artikel 17 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 391/2013 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 1583) (Voor de EER relevante tekst)$