A Bizottság (EU) 2016/418 végrehajtási határozata (2016. március 18.) a díjszámítási körzetekben alkalmazott 2016-os egységdíjaknak a 391/2013/EU végrehajtási rendelet 17. cikkének való megfeleléséről (az értesítés a C(2016) 1583. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)$