Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2021 2021/C 114/01