Решение на Съда (втори състав) от 10 март 2011 г.$