Писмен въпрос E-5368/06 зададен от Richard Seeber (PPE-DE) на Комисията. Застрашаване на рибата тон поради неограничен риболов