Писмен въпрос E-8591/10 Willy Meyer (GUE/NGL) до Комисията. Токсичен разлив от съоръжение на предприятието „Магяр Алуминиум“ („Magyar Aluminium“) в Унгария