Дело F-45/06: Определение на Съда на публичната служба от 16 септември 2010 г. — Avendano и др./Комисия