Решение на Общия съд (втори състав) от 12 юли 2011 г.