Zadeva C-601/15 PPU: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 15. februarja 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Nizozemska) – J. N./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Predhodno odločanje — Nujni postopek predhodnega odločanja — Standardi za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito — Direktiva 2008/115/ES — Zakonito prebivanje — Direktiva 2013/32/EU — Člen 9 — Pravica ostati v državi članici — Direktiva 2013/33/EU — Člen 8(3), prvi pododstavek, (e) — Pridržanje — Zaščita nacionalne varnosti ali javnega reda — Veljavnost — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člena 6 in 52 — Omejitev — Sorazmernost)